"Mindent apámról..." jellemzők

"Ez a három kulcsszó határozza meg Lanczendorfer Zsuzsanna könyvét, amely egyszerre tudományos mű és szórakoztató olvasmány.
A folklórkutató szerző nem kis büszkeséggel ismerte fel mindig dalra kész, tréfálkozó apja jellegzetesen 20. századi sorsának és sokszínű "tudásának" gyökereit, egyedi és közösségi vonásait. Az apai ágon sváb ősöktől származó, ám magát magyarnak tartó, ménfőcsanaki hentes és kocsmáros egyéniségéből és foglalkozásából adódóan is jó kedélyű, társasági ember, akitől több diplomás leánya éveken át módszeresen gyűjtögette a dalokat, vicceket, frappáns "bemondásokat" és "igaz történeteket". Megkérte őt arra is, hogy írja le kalandos és tanulságos életrajzát, ami jól mutatja melyek azok a mentális és gyakorlati "túlélési technikák", amelyeket 20. századi történelmünk kifejlesztett az emberekben. Végül pedig ismerősökkel, barátokkal interjúkat készített apjáról, nehogy a gyermeki elfogultság vádja érje, amiért úgy gondolja, Lanczendorfer Károly olyan hagyományőrző és közvetítő egyéniség, akinek szellemi értékeit, humorát meg kell örökítenie és másokkal is meg kell ismertetnie. Mert Lanczendorfer Zsuzsanna tudja, hogy az az igazi hagyomány, ami az emberekben él tovább.
E könyv szövegeiből, kottáiból és képeiből nemcsak egy 20. századi iparosember életútját, színes és szeretetreméltó egyéniségét ismerhetjük meg, hanem egy olyan, a maga nemében páratlan tudományos monográfiát kapunk kézhez, amely a folklorisztika jellegzetesen magyar módszerét, az ún. egyéniség- és repertoárkutatást (annak tudománytörténetét, eredményeit és lehetőségeit) is bemutatja." (Küllős Imola)