Népi konyha jellemzők

Szigeti Andornak ez a tizenötödik gasztronómiai tárgyú könyve. Előző könyvei és fáradhatatlan kutatási érdemei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság felvette sorai közé. A szerző ezúttal is több évet fordított arra, hogy a magyarországi szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel és cigány etnikai közösségek 588 hagyományos ételreceptjét közkinccsé tegye. A válogatás régi könyvek, néprajzi dolgozatok, múzeumi archívumok anyagának gondos tanulmányozása alapján készült, minden esetben az adott nemzetiség néprajzkutatóinak véleményére is támaszkodva. Szigeti Andor kötete abban különbözik más szakácskönyvektől, hogy a tárgyalt népcsoportok mindennapi táplálkozáskultúráját a gazdálkodás, a családi élet, az év jeles alkalmai bemutatása segítségével ismerteti.