Nyelvtan és hely. munk. tk. 3.o. jellemzők

A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv segít abban, hogy bővítsd az anyanyelvi ismereteidet. A feladatok megoldása során nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalókat sajátíthatsz el. A tartalomból: Ismételjünk: A mondatfajták - A szavak - A szófajok: A főnév; A névelő; Az ige; A melléknév; Ismételjünk: Rendszerezés - Szógyűjtemény - Tollbamondások.