Realitás vagy illúzió jellemzők

A könyv témája az univerzum és az élet bolygónkon történt "létrejötte", valamint életünk és a földi környezet közötti kapcsolat korszerű szempontból való elemzése: Az élet a természet teremtménye, a kozmikus rend következménye - "jog az élethez" nem létezik; Az emberi agy képes "mesterséges" viselkedést előidézni, ami eltér a természeti rend spontán logikájától; A Homo sapiens jelenleg átmeneti fázisban van az állati szint és a Homo rationalis állapota között - egy új szint fejlődésünkben, ahol az agyunk elérte azt a képességet, hogy uralja ösztöneinket és viselkedésünk illogikus motivációit. Létezésünkről alkotott ellentétes nézetek tárgyalása - ezek milyen mértékben alapulnak a valóságon és milyen mértékben illuzórikus felfogásokon: A természeti rend összefüggésében az állatok spontán viselkedése normális, az embereké nem; Az emberek által végzett, életfenntartó környezetük tudatos tönkretétele, elképesztően irracionális viselkedés; Azzá kellene válnunk, amiknek már lennünk kellene - racionális állatoknak, és nem annak, amik úgy hisszük, hogy vagyunk - Isten ajándéka a világnak. Javaslatok, melyek célja az emberiség életminőségének fokozása, a földbolygón való túlélésünk elősegítése, és az evolúciónk következő fázisának - az ésszerű embernek - kifejlődéséhez való hozzájárulás: Bármely viselkedés, amit miszticizmus vagy ideológia irányít, társadalmi ziláltsághoz, zavargásokhoz vezet, míg a racionalitás összetartást, egyensúlyt hoz létre; Velünk született képességünk, hogy racionálisan viselkedjünk, az egyetlen - mindannyiunk rendelkezésére álló - közös nevező, amely az emberiséget önmagával és környezetével tudatos szimbiózisba képes vezetni.