REPETA - EGYETEMES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIA - CD-ROM - jellemzők

Kiadványunk egészen az `ősrobbanástól` napjainkig dolgozza fel a történelemtudósok által ismert eseményeket kronologikus, időrendi sorrendben. Több száz képes illusztráció színesíti az anyagot. Az adatbázis felépítése lehetőséget ad arra, hogy párhuzamosan kövessük figyelemmel a világ történelmét. A kiadvány anyagára jellemző, hogy mintegy 600 oldalnyi szöveges információt tartalmaz, mely az újkortól helyenként napi szinten követi az eseményeket. Egy több ezer kérdéssort tartalmazó speciális teszt segítségével folyamatosan próbára tehetjük tudásunkat, akár történelmi korszakonként is. A CD-t különösen ajánljuk oktatási segédanyagnak, mivel szinte az első osztálytól az érettségi hasznos segítőtársa lehet mind a tanároknak, mind a diákoknak.