SEGÉDKÖNYV NÉMET ÉRETTSÉGI/FELVÉTELI ÉS NYELVVIZSGÁHOZ jellemzők

C-KI.c) in ... - amp;amp;amp;AElig;.Mj.: A nyelveket jelölő főnevek semleges neműek, de kétféleképpen használjuk őket: 1. Ha iskolai tárgyról, nyelvhasználatról, nyelvtudásról ill. valamilyen szellemi alkotás nyelvi formájáról van szó, a főnevet nem ragozzuk és névelő nélkül használjuk: Was für eine Note hast du in Englisch? War die Vorstellung in Deutsch oder in Ungarisch? (jelen esetben is). amp;amp;amp;#8212; 2. Ha viszont önmagáról a nyelvről, nyelvrendszerről (a nyelv hang-, alak-, mondattanáról stb.) esik szó, a főnevet főnévvé vált melléknévként kezeljük (ld. NNy F 16-17) és határozott névelővel használjuk: Im Deutschen gibt es viele Ausnahmen. Im Ungarischen haben wir keine Präpositionen. (Vö. szintén NNy F 19.)* * *Szeretne sikeresen megbirkózni a német írásbeli felvételi vizsga tesztfeladataival?Észrevette már, hogy az eddig megjelent hasonló feladatgyűjteményekben a feladatokon kívül legfeljebb a megoldásuk van megadva, és hiányolta a helyes válasz magyarázatát, illetve a tipikus hibák ele