SZERENCSÉS PISTA jellemzők

`Merre vezet az út Aranykirály országába? - kérdezte Pista. - Hát biza, oda nem vezet ám semmiféle út, ez a legnagyobb baj - sóhajtott az öregasszony -, aki el akar oda jutni, az valamiképpen át kell menjen a Végnélküli Erdőn. Márpedig olyan sűrű ám ez az erdő, hogy még délidőben sem süt bele a nap, s a vaksötétben úgy eltéved ott az emberfia, hogy soha ki nem kecmereg belőle. Ha kedves az életed, fiam, bé ne merészkedj! `