Test és lélek jellemzők

A kötet a nüsszai püspök 380 táján keletkezett antropológiai témájú művei alapján vizsgálja a Gergely által adott válaszokat, középpontba állítva, hogy a kinyilatkoztatásból kiindulva hogyan értelmezi és "tölti ki" a szentírási textusokat a görög filozófiai hagyomány elvével.