The Whisper / This One's For You CD jellemzők

David Essex - The Whisper / This One's For You (CD) tulajdonságai: Előadó: David Essex, Cím: The Whisper / This One's For You, Műfaj: Pop/Rock, Kiadó: 7T's Records, Adattároló: CD, Adattáro