Verstörténések jellemzők

Tanulmánykötetében Harkai Vass Éva nagyfokú szenzibilitással olvassa és értelmezi a kortárs magyar líra alkotásait. Vizsgálata tudományos eszközökkel készül: poétikai, verstani-metrikai, műfajelméleti kérdéseket tárgyal. A verseket elemeire bontja, egy-egy motívumukat felnagyítja, majd új megvilágításba helyezve konstruálja meg jelentésmezejüket.