VOLT EGYSZER EGY ZENEBUTIK - PILLANATKÉPEK, GONDOLATTÖREDÉKEK jellemzők

E könyv évtizedeket átfogóan, képsorokkal és megannyi kiragadott gondolat visszaidézésével emlékezetes pillanatokat elevenít fel. Nyilvánvalóvá válik a múzsák egymásra gyakorolt jótékony befolyása, ereje.Jövőre, 2011-ben lesz harminc éve, hogy megszületett a Zenebutik sorozat. Ebből az alkalomból határozta el a szerző és a kiadó, hogy szülessen egy olyan sűrített kaleidoszkópszerű album, melynek szövegrésze elsősorban ezekből a kiragadott magvasabb, s talán időállóbb mozaikokból áll össze. E gondolattöredékek reményeink szerint összességükben nem esnek szét, hanem egészében megéreztetik a műsorgazda szándékát: merjünk elmerülni a zene és közvetítői, átadói által más szférákban, hiszen mindez együtt talán segíthet a teljesebb, színesebb és örömtelibb világlátáshoz.