ZSIDÓK A MAGYAR TÁRSADALOMBAN I-II. - ÍRÁSOK AZ EGYÜTTÉLÉSRŐL, A FESZÜLTSÉGEKRŐL jellemzők

A magyar társadalomban élő zsidók jogállásának, társadalmi helyzetének, önképének és a róluk alkotott képnek két- és egynegyed százados változási folyamata korabeli tanulmányok, vitacikkek, publicisztikai írások, reflexiók és önreflexiók tükrében.